ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (old_public/ZivaPriroda)

Botrychium Matricariifolium (1)
Juniperus Communis (2)
Listera Cordata (3)
Druhy N2000 (4)
Campanula bohemica
Galium sudeticum
Gentianella bohemica
Pedicularis sudetica
Křídlatka (6)
Invazní rostliny body (7)
Hm
Ig
Ig, Rj
Ig, Ru
Ir
Lp
Lp, Ru
Lu
RJ
RJ, Ig
Ra
Rb
Rj
Rj, Ig
Rj, Ru
Rs
Rs, Ru
Ru
Ru sp
Ru sp.
Ru, Lp
Ru, Ts
Ts
Ts, Lp
Ts, Ru
hm
ig
lp
ra
rb
rj
rs
ru
ts
Invazní rostliny linie (8)
Invazní rostliny polygony (9)
klad Botanický inventarizační průzkum (10)
čtverec BIP
čtverec BIP 2011
volný čtverec
APK - sčítací body (13)
sčítácí bod
APK - 100m od sčítacího bodu (14)
100m od bodu
APK - kvadráty pro sčítání (15)
kvadrát pro sčítání
APK - sčítací síť (16)
Lejsek malý (17)
Lejsek malý
Tetřívek obecný (zimní výskyt) (18)
prokázaný
předpokládaný
Chřástal polní (19)
Chřástal polní
Dálkové migrační koridory (21)
Pstruh potoční (23)
Pstruh potoční
Vranka obecná (24)
Vranka obecná