ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (old_public/Voda)

Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů (1)
Ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů
Ochranná pásma vodních nádrží (2)
Ochranné pásmo vodní nádrže
Ochranná pásma vodních zdrojů (3)
I.stupeň
II.stupeň
PHO I
PHO II a
PHO II b
nerozlišený stupeň
Chráněná oblast přirozené akumulace vod (4)
Chráněná oblast přirozené akumulace vod
kilometráž vodního toku (6)
kilometrovník
vodní toky (7)
vodní tok
vodni toky hlavní (8)
vodní tok
povodí I řádu (10)
povodí I řádu
povodí II řádu (11)
povodí II řádu
povodí III řádu (12)
povodí III řádu
povodí IV řádu (13)
povodí IV řádu
Záplavové území 5leté vody (15)
Záplavová území 20leté vody (16)
záplavové území 20leté vody