ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (old_public/Uzemi)

Hranice parku (0)
NP
Vnitřní OP
Vnější OP
Lesní úseky (1)
Strážní obvody (2)
Územní pracoviště (3)
Honitby (4)
Sběrná oblast Krkonošského muzea (5)
Zastavěné území obcí (6)
Katastrální území (7)