ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (old_public/Uzemi)

Hranice parku (0)
Lesní úseky (1)
Strážní obvody (2)
Územní pracoviště (3)
Honitby (4)
Sběrná oblast Krkonošského muzea (5)
Zastavěné území obcí (6)
Katastrální území (7)